سفارش آنلاین فقط برای شهر تهران(مناطق 22 گانه تهران امکانپذیر است) نحوه ارسال:  پیک شهری , "> شیرینی رژیمی جوزی – قنادی رضا،بهترین شیرینی سنتی قزوین